BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2 grudzień 2015

Konferencja „Osoba z niepełnosprawnością w środowisku akademickim. W stronę doskonałości jakości kształcenia”

 Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych, Biuro Spraw Studenckich, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie we współpracy z pracownikami Instytutu Pedagogiki UMCS w konferencji pt:
„Osoba z niepełnosprawnością w środowisku akademickim. W stronę
doskonałości jakości kształcenia”, która odbędzie się 15 grudnia 2015
roku.
Podczas konferencji zostanie zaprezentowany raport z przeprowadzonych badań dotyczących studentów z niepełnosprawnością na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Szczegółowo i wieloaspektowo zostaną zanalizowane sposoby i metody wsparcia  studentów z niepełnosprawnością na poziomie edukacji akademickiej.
Podjęty temat jest dziś niezwykle ważny i aktualny – zwłaszcza w czasach,
gdy budzi się i rośnie świadomość społeczna, gdy w życie wdrażane są
kolejne elementy ratyfikowanej przez Polskę Konwencji o Prawach Osób
Niepełnosprawnych.

Program konferencji


Katarzyna Skalska
Koordynator Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych
Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych
Biuro Spraw Studenckich
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
tel: 81 537 58 90

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: