BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

16 listopad 2016

Konferencja „Otwarta droga – kierunki w edukacji osób z niepełnosprawnością”

Konferencja „Otwarta droga – kierunki w edukacji osób z niepełnosprawnością”, odbędzie się 2 grudnia 2016 r. w Centrum Spotkania Kultur, ul. Plac Teatralny 1, w Lublinie.

Logo stowarzyszenia „Jesteśmy wśród Was”

Organizatorem konferencji jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Ich Rodzin „Jesteśmy wśród Was”. Konferencja jest częścią projektu „Otwarta droga – kierunki w edukacji osób z niepełnosprawnością”, dofinansowanego przez Województwo Lubelskie.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wysłanie formularza zgłoszeniowego  (do pobrania na stronie www.stowarzyszeniejww.pl ) na adres e-mail: stowarzyszenie@stowarzyszeniejww.pl oraz przekazanie wpłaty w wysokości 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) do dnia 22 listopada 2016 r. na konto Stowarzyszenia:

nr konta: 26 1500 1520 1215 2010 4578 0000

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Ich Rodzin „Jesteśmy wśród Was”

20-439 Lublin, ul. Głuska 5

Tytuł wpłaty/przelewu powinien zawierać imię i nazwisko uczestnika konferencji oraz dopisek  „Otwarta droga”.

Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji prosimy o przekazanie informacji na adres e-mail:  stowarzyszenie@stowarzyszeniejww.pl do dnia 22 listopada 2016 r.

Uczestnicy konferencji otrzymają zaświadczenie o udziale w konferencji, materiały konferencyjne, poczęstunek.

Kontakt z Organizatorem:

tel.: 81 744 47 07 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

e-mail: stowarzyszenie@stowarzyszeniejww.pl

www.stowarzyszeniejww.pl

Program:

8.00 – 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 – 9.15 Otwarcie konferencjimgr Danuta Wach, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego nr 2 w Lublinie
9.15 – 9.30 Polityka oświatowa wobec osób z niepełnosprawnościąmgr Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty
9.30 – 10.00 Wyzwania edukacji specjalnej, integracyjnej i inkluzyjnej uczniów z niepełnosprawnością intelektualnądr hab. Ewa Domagała Zyśk prof.KUL, Katedra Pedagogiki Specjalnej Instytut Pedagogiki KUL
10.00 – 10.30 Kryteria doboru systemu edukacji – możliwości, zaletyi wady poszczególnych rozwiązańdr Grzegorz Wiącek, Katedra Psychologii Rehabilitacji Instytut Psychologii KUL
10.30 – 11.00 Między utopią a wyzwalaniem potencjału rozwojowego dzieckadr Anna Prokopiak, Zakład Psychopedagogiki Specjalnej Instytut Pedagogiki UMCS, prezes Fundacji ALPHA
11.00 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 12.30 Kilka uwag o inkluzjimgr Jacek Kielin, psycholog, założyciel „Strefy Dobrych Emocji” – Ośrodka Wspierania Kompetencji Nauczycielskich                  i Terapetycznych Jacek Kielin, wieloletni dyrektor Przedszkola Specjalnego „Orzeszek” w Poznaniu, autor poradników i przewodników dla rodziców i wychowawców osób z niepełnosprawnością intelektualną
12.30 – 13.00 Szkoła specjalna – wyjątkowa szkoła dla wyjątkowych uczniówmgr Danuta Wach, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego nr 2 w Lublinie
13.00 – 13.30 Program The Gateway Award w kontekście inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualnąmgr Ewa Nałęcz Kłos, nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczym nr 3 w Krakowie, doktorantka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, koordynator Programu The Gateway Award w Polsce
13.30 – 14.30 

14.30 – 14.45

 

Programme My OptionsRobert Nixon, Dolly Gray, przedstawiciele brytyjskiej organizacji charytatywnej MENCAP, współautorzy programów: The Gateway Award, My OptionsSzkoła mojego dziecka

mgr Anita Grzegorczyk, mama Bartka, ucznia Szkoły Podstawowej nr 53 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Lublinie

14.40 – 15.00 Panel dyskusyjny

 

Rafał Szostak

SOSW nr 2 w Lublinie

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: