BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zapisz się na newsletter

21 Październik 2014

Konferencja pn. „Osoby niepełnosprawne jako ważny potencjał rozwoju lokalnego rynku pracy”

Konferencja pn.„Osoby niepełnosprawne jako ważny potencjał rozwoju lokalnego rynku pracy”, odbędzie się w dniu 22 października 2014 r. w Hotelu Victoria  przy ul. Narutowicza 58/60.

Celem   konferencji   jest   przybliżenie  uczestnikom  tematyki sytuacji  społeczno-zawodowej   osób  niepełnosprawnych  oraz  ich  dużego potencjału  możliwego  do  wykorzystania  na  lokalnym rynku pracy. Podczas spotkania  zostanie  zaprezentowana  rola  i  znaczenie  sektora  małych  i średnich   przedsiębiorstw   w   obszarze   aktywizacji   zawodowej   osób niepełnosprawnych   na   przykładzie  lubelskiego  rynku  pracy  oraz  nowe rozwiązania krajowe ujęte w znowelizowanej „Ustawie o promocji zatrudnienia i  instytucjach  rynku pracy”, z których mogą korzystać zarówno pracodawcy, jak  i  osoby  niepełnosprawne.

Kolejnym tematem będą przestrzenne aspekty wykluczenia  i  wsparcia  społecznego  osób  z niepełnosprawnością.

Ponadto przedstawiciele   instytucji   publicznych,   podmiotów   prywatnych   oraz organizacji   pozarządowych   zaprezentują   dobre   praktyki   w  zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Podczas konferencji zapewniona będzie  usługa tłumaczenia na język migowy.

Potwierdzenie udziału w konferencji należy przesyłać w terminie do
16 października 2014 r. na adres e-mail: kroguska@pfron.org.pl.

Konferencja organizowana jest w ramach ogólnopolskiego projektu
systemowego „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w partnerstwie z Fundacją Aktywizacja.

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy

Kamila Roguska

Koordynator kampanii promocyjnej
„Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów  wiejskich i
małomiasteczkowych”
Wydział Realizacji Programów
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
tel.: (22) 50 55 230
e-mail: kroguska@pfron.org.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW