BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

21 październik 2014

Konferencja pn. „Osoby niepełnosprawne jako ważny potencjał rozwoju lokalnego rynku pracy”

Konferencja pn.„Osoby niepełnosprawne jako ważny potencjał rozwoju lokalnego rynku pracy”, odbędzie się w dniu 22 października 2014 r. w Hotelu Victoria  przy ul. Narutowicza 58/60.

Celem   konferencji   jest   przybliżenie  uczestnikom  tematyki sytuacji  społeczno-zawodowej   osób  niepełnosprawnych  oraz  ich  dużego potencjału  możliwego  do  wykorzystania  na  lokalnym rynku pracy. Podczas spotkania  zostanie  zaprezentowana  rola  i  znaczenie  sektora  małych  i średnich   przedsiębiorstw   w   obszarze   aktywizacji   zawodowej   osób niepełnosprawnych   na   przykładzie  lubelskiego  rynku  pracy  oraz  nowe rozwiązania krajowe ujęte w znowelizowanej „Ustawie o promocji zatrudnienia i  instytucjach  rynku pracy”, z których mogą korzystać zarówno pracodawcy, jak  i  osoby  niepełnosprawne.

Kolejnym tematem będą przestrzenne aspekty wykluczenia  i  wsparcia  społecznego  osób  z niepełnosprawnością.

Ponadto przedstawiciele   instytucji   publicznych,   podmiotów   prywatnych   oraz organizacji   pozarządowych   zaprezentują   dobre   praktyki   w  zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Podczas konferencji zapewniona będzie  usługa tłumaczenia na język migowy.

Potwierdzenie udziału w konferencji należy przesyłać w terminie do
16 października 2014 r. na adres e-mail: kroguska@pfron.org.pl.

Konferencja organizowana jest w ramach ogólnopolskiego projektu
systemowego „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w partnerstwie z Fundacją Aktywizacja.

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy

Kamila Roguska

Koordynator kampanii promocyjnej
„Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów  wiejskich i
małomiasteczkowych”
Wydział Realizacji Programów
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
tel.: (22) 50 55 230
e-mail: kroguska@pfron.org.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: