BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

22 Maj 2014

Konferencja podsumowująca realizację projektu „Staż w administracji publicznej…”

W dniu 27 maja 2014 roku w JM Hotel w Warszawie, ul. Grzybowska 45, w godzinach 10:00 – 15:00 odbędzie się konferencja pod nazwą „Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami w administracji publicznej” podsumowująca realizację projektu „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Udział w konferencji zapowiedzieli przedstawiciele Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej zaangażowani w problematykę niepełnosprawności, przedstawiciele Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, kierownictwo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Partnera projektu, tj. Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego, jak również innych instytucji i organizacji zaangażowanych w działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Konferencja ma na celu upowszechnienie wypracowanych rezultatów projektu, w tym przekazanie przykładów dobrych praktyk wspierających zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną opinie osób reprezentujących administrację publiczną, jak i uczestników projektu. Liczymy na to, że konferencja będzie doskonałym miejscem do dyskusji i wypracowania konkretnych działań na przyszłość w zakresie promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednakże z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc uprzejmie prosimy o zgłoszenie swojego udziału w konferencji na załączonym formularzu.

Informacja pochodzi ze strony PFRON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: