BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

30 wrzesień 2014

Konferencja podsumowująca realizację projektu „Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie”

W dniu 21 października 2014 r. w JM HOTEL w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 45, w godzinach 10:00 – 15:00 odbędzie się konferencja podsumowująca realizację projektu „Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie”.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele podmiotów zaangażowanych w problematykę niepełnosprawności, w tym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Partnerów projektu, tj. Polskiego Związku Niewidomych oraz Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie „Ars Vivendi”, jak również innych instytucji i organizacji, zaangażowanych w działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Konferencja ma na celu upowszechnienie wypracowanych rezultatów projektu, w tym przekazanie przykładów dobrych praktyk, wspierających zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną opinie osób uczestniczących w realizacji projektu, w tym uczestników i uczestniczek projektu. Jesteśmy przekonani, że konferencja będzie doskonałym miejscem do dyskusji i wypracowania konkretnych działań na przyszłość w zakresie promocji zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Udział w konferencji jest bezpłatny, zgłoszenie swojego udziału w konferencji należy przesłać na  załączonym formularzu.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacja pochodzi ze strony PFRON.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: