BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

12 Październik 2011

Konferencja podsumowująca

3 października 2011 w sali konferencyjnej hotelu Victoria odbyła się konferencja podsumowująca wyniki projektu „LOES – Lubelski Ośrodek Ekonomii Społecznej. II edycja”.  Zaproszeni byli m.in. przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządowych oraz podmiotów Ekonomii Społecznej.Wśród zaproszonych gości byli m.in. Wicewojewoda Lubelski pani Henryka Strojnowska, Radny Rady Miasta Lublin pan Zbigniew Ławniczak, Prezes Bractwa Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta w Lublinie pan Wojciech Bylicki, pani Renata Jankowska ze Spółdzielni Socjalnej „Emaus” w Krężnicy Jarej, pani Justyna Choroś z UNDP Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej, a także koordynator projektu pan Wojciech Dec z Lubelskiego Ośrodka Samopomocy.

Po uroczystym otwarciu konferencji, głos zabrała pani Justyna Choroś, która przedstawiła projekt Tydzień Ekonomii Społecznej w Lublinie, a pan Wojciech Dec omówił rezultaty tej inicjatywy. Następnie pan Wojciech Bylicki mówił o Lubelskim Partnerstwie na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej. Kolejnym punktem konferencji był panel dyskusyjny na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i instytucji publicznych, który poprowadziła pani Magdalena Lipiec z Radia Lublin.

Następnie zorganizowano wyjazd studyjny do Ośrodka Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w Bystrzejowicach Trzecich, do Zakładu Aktywności Zawodowej w Lublinie przy ulicy Głuskiej 145, oraz Kawiarnio-Księgarni „Spółdzielnia” w Lublinie przy ulicy Peowiaków 11. Tam uczestnicy konferencji mogli dokładnie przyjrzeć się i zapoznać z praktyką działalności podmiotów ekonomii społecznej, dowiedzieć się o problemach oraz trudnościach zakładania i funkcjonowania takich przedsiębiorstw na rynku.

Kazimierz Adomat

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: