BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

9 Marzec 2014

Konferencja „Polscy (nie)pełnosprawni. Obywatele, konsumenci, pracownicy”

Konferencja „Polscy (nie)pełnosprawni. Obywatele, konsumenci, pracownicy” odbędzie się w Krakowie w dniach  8-9 maja 2014 r.

Konferencja wieńczy prace w projekcie badawczym „Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności” realizowanym od 2012 r. przez Wydział Humanistyczny AGH ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Konferencja ma dwa cele. Po pierwsze, chcemy 8 maja przedstawić rezultaty przygotowanej przez nas całościowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce oraz szereg opartych na niej rekomendacji dla zmian systemowych. Po drugie, chcemy 9 maja uczynić dniem dyskusji nad wynikami prowadzonych w Polsce badań, zebranych doświadczeń i dobrych praktyk w tych obszarach, które wydają się nam najważniejsze w nowoczesnej refleksji na temat niepełnosprawności.

Miejsce konferencji:

Centrum Dydaktyki AGH U2

ul. Reymonta 7, 30-059 Kraków

 Więcej  na stronie konferencji. 

Barbara Gąciarz
Kierownik projektu
www.polscyniepelnosprawni.agh.edu.pl
Prodziekan ds. Nauki
Wydział Humanistyczny AGH
ul. Gramatyka 8a
30-071 Kraków
Tel. 12 617 43 45

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: