BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14 wrzesień 2016

Konferencja „Porozumiewam się, więc jestem”

VI konferencja z cyklu „Spotkania Na Tak” nosi tytuł „Porozumiewam się, więc jestem”. Poruszane podczas niej zagadnienia dotyczyć będą szerokiego aspektu porozumiewania się osób z niepełnosprawnością intelektualną i wpływu komunikacji na budowanie podmiotowego stosunku otoczenia społecznego wobec nich.

Konferencja odbędzie się w dniach 2-3 grudnia 2016 roku w Poznaniu. Jej program został tak zaprojektowany, by szerokie grupy osób z niepełnosprawnościami, ich rodziny i pracujący z nimi specjaliści oraz wolontariusze mogli zaczerpnąć wiedzy i refleksji związanej z porozumiewaniem się.

W pierwszym dniu odbędzie się 5 prelekcji oraz dyskusje dotyczących m.in. AAC jako wsparcia komunikacji. Drugi dzień poświęcony będzie zdobywaniu umiejętności praktycznych podczas warsztatów ze specjalistami. Prelegenci pochodzą z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski, są wysokiej klasy specjalistami.

Plakat konferencji

Zapisy i szczegóły: http:/spotkania.natak.pl

tel. 782 004 222

e-mail: konferencja@natak.pl

PROMOCJA – Zapisując się do 15 WRZEŚNIA można uzyskać bonifikatę do 75 zł!

Miejsce:

POZNAŃ Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UMP

ul. Przybyszewskiego 37.

 

Źródło: http://www.natak.pl/konferencja/vi-spotkanie-na-tak.html

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: