BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

27 październik 2014

Konferencja poświęcona bezpłatnemu poradnictwu prawnemu

W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych,  serdecznie zapraszam na konferencję poświęconą systemowi bezpłatnego poradnictwa. Jednocześnie – w związku z kończącymi się w październiku negocjacjami RPO WL  2014- 2020 – przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego zaprezentują oficjalny kształt dokumentu i przewidziany w nim zakres wsparcia dla samorządów i przedsiębiorców.

Konferencja realizowana w ramach projektu „Mam Prawo” odbędzie się 05 listopada o godz. 10.00 godz. w Hotelu „Victoria” przy ul. Narutowicza 58/60 Lublinie.

Na konferencję zaproszeni zostali Honorowi Patroni projektu „Mam Prawo”: Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego – Krzysztof Hetman, a także Arkadiusz Bratkowski – zasłużony dla regionu Eurodeputowany i Marszałek Województwa. W konferencji wezmą także udział Partnerzy Projektu: Dariusz Wróbel – Burmistrz Opola Lubelskiego, Fryderyk Puła – Starosta Powiatu Lubartowskiego, Adam Niwiński – Starosta Powiatu Łęczyńskiego, a także przedstawiciele Zarządu Województwa Lubelskiego, szefowie instytucji – między innymi Urzędu Pracy, KRUS, ZUS, reprezentanci instytucji świadczących bezpłatne porady z innych miast, przedstawiciele trzeciego sektora oraz lokalne media.

Jest wreszcie szansa na system bezpłatnego poradnictwa prawnego.

Tematem wiodącym konferencji będzie przyszłość systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego w Polsce z punktu widzenia samorządów (którym może zostać powierzony obowiązek finansowania takiego systemu) jak i organizacji pozarządowych, które mogłyby fizycznie obsługiwać proces poradnictwa.

– Premier Ewa Kopacz ogłosiła, że dla rządu to jeden z priorytetów.

– Problem jest priorytetowo traktowany przez Kancelarię Prezydenta RP.

– Swoje propozycje wysuwają Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Pracy i Polityki             Społecznej, jak również poszczególne partie polityczne.

Po skali zainteresowania tą kwestią widać, iż problem braku dostępu obywateli do bezpłatnych porad prawnych w Polsce może wreszcie zostać rozwiązany – wciąż jednak pozostaje otwarte pytanie jak?

Jest to pytanie szczególnie ważne dla samorządów, gdyż to one mogą zostać zobowiązane do finansowania takiego systemu.

Warto zatem przyjąć wspólną strategię działania – zwłaszcza, że obecnie mamy idealny czas na zapewnienie środków na stworzenie przyszłego systemu poradnictwa prawnego bez jednoczesnego obciążania samorządowych budżetów.

Kończą się właśnie negocjacje przyszłych regionalnych programów operacyjnych. Trwają konsultacje marszałków. Jest to idealny – i być może ostatni – moment by zadbać o odpowiednią pulę środków na ten cel.

Za jakim kształtem systemu powinny zatem optować samorządy – jak go zorganizować i jak oszacować koszty? Czy ma to być system oparty o NGO czy komercyjne kancelarie prawne, otwarty dla każdego czy limitowany, prosty czy zbiurokratyzowany?

Tu przychodzimy z pomocą my – instytucje, które od lat świadczą tego typu wsparcie i mają w tym obszarze ogromne doświadczenie. Wiemy jak zorganizować system by oferował najwyższą jakość usług i był przy tym efektywny kosztowo.

Wypracujmy zatem wspólną strategię w tym zakresie i mówmy jednym głosem – samorządowcy i przedstawiciele III sektora. Temu celowi służyć będzie nasze spotkanie.

Jednocześnie – dzięki obecności władz województwa, pracowników departamentu odpowiedzialnych za wdrażanie RPO i przedstawicieli różnych sił politycznych w parlamencie RP i UE, będzie można dowiedzieć się o aktualnym stanie negocjacji RPO dla Lubelszczyzny oraz podyskutować o tym ważnym dla nas wszystkich dokumencie.

Prosimy o rejestrację na stronie www.mamprawo.eu lub www.sis-dotacje.pl Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 31.10.2014 roku.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panią Magdaleną Wróbel, e-mail: mamprawo@sis-dotacje.pl tel. 81 53 43 203 lub z Panią Kamilą Niziołek-Duda, tel. 513 080 386.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: