BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

20 Maj 2013

Konferencja „Poza schematem…”

Konferencja Poza schematem…” Szerzej o niepełnosprawności – ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich oraz małych miast odbędzie się 5 czerwca 2013 r., w godzinach 11.00 – 15.00 w Sali Kolumnowej Sejmu RP na ul. Wiejskiej 4/6/8 w Warszawie.

 

Program Konferencji:

1. Powitanie uczestników oraz wystąpienia:

– Jan Bury – Przewodniczący KP PSL

– Eugeniusz Grzeszczak – Wicemarszałek Sejmu RP

– Marek Plura – poseł, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych

– Władysław Kosiniak – Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej

– Tadeusz Sławecki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

2. Dyskusja z udziałem zaproszonych gości:

przedstawicieli samorządu województw, powiatów, gmin, a także mediów, organizacji pozarządowych oraz środowisk działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Kamila Walczyk
Doradca Wicemarszałka Sejmu
EUGENIUSZA GRZESZCZAKA

tel. 22 694 11 35
665 550 260

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW