BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

24 Maj 2014

Konferencja „Pracownicy niepełnosprawni wzmocnieniem różnorodnego zespołu”

Fundacja Aktywizacja organizuje konferencję której celem jest przybliżenie tematyki pracy osób niepełnosprawnych.

10 czerwca 2014 r. w Centrum EXPO XXI w Warszawie (ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14) odbędzie się spotkanie Pracownicy niepełnosprawni wzmocnieniem różnorodnego zespołu.

Zapraszamy do zapoznania się z PROGRAMEM SPOTKANIA

Celem wydarzenia jest przybliżenie uczestnikom tematyki związanej z zarządzaniem różnorodnością – koncepcji zyskującej na coraz większej popularności w Polsce. Idea ta opiera się na zasadach równego traktowania i niedyskryminowania osób bez względu na przynależność do jakiejkolwiek grupy społecznej.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną doświadczenia pracodawców z różnych sektorów (biznesu, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych) oraz korzyści wynikające z zarządzania różnorodnym zespołem. Uczestnicy będą mieli okazję także wziąć udział w dyskusji oraz skorzystać z porad ekspertów ds. rynku pracy.

Konferencja organizowana jest w ramach ogólnopolskiego projektu Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych, realizowanego przez Fundację Aktywizacja oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest to jedno z cyklu 50 spotkań z pracodawcami pt. Postaw na pracę, które odbywają się na terenie całej Polski.

Patronem honorowym projektu oraz partnerem wydarzenia jest Rzecznik Praw Obywatelskich.

***

10 czerwca 2014 r., w godzinach 9.30 – 15.00, Centrum EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.

Spotkanie będzie tłumaczone na język migowy. Miejsce jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 3 czerwca 2014 r. na adres projekt.systemowy@idn.org.pl, tel. 22 530 18 46 lub 22 530 18 47.

 

Fundacja Aktywizacja
ul. Wiśniowa 40b lok. 8, 02-520 Warszawa

tel. 22 530 18 47 | fax 22 530 18 58

projekt.systemowy@idn.org.pl
www.aktywizacja.org.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: