BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

6 Listopad 2013

Konferencja – „Projektowanie uniwersalne …”

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” organizuję konferencję pt. „Projektowanie uniwersalne uwzględniające potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami”, która odbędzie się 7 listopada 2013 roku, godz. 10:00 ul. Gospodarcza 26, Lublin.

Program:

Godz. 09:30-10:00
Rejestracja uczestników konferencji,

Godz. 10:00-10:20
Otwarcie konferencji – Przedstawiciel Miasta Lublin,

Godz. 10:20-10:40
Bariery architektoniczno – przestrzenne jako problem społeczny – Niepełnosprawność a dostępność przestrzeni publicznej Alicja Jankiewicz – Prezes Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych,

Godz. 10:40-11:00
Projektowanie uniwersalne przestrzeni – możliwości i ograniczenia, perspektywy Rafał Bil – doktorant w Katedrze Praw Człowieka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,

Godz. 11:00-11:20
Architektoniczne i urbanistyczne działania umożliwiające poprawę jakości życia ludzi starszych i niepełnosprawnych – Jak otwierać i orientować przestrzeń miejską na potrzeby osób niepełnosprawnych.
Działania architekta, urbanisty umożliwiające poprawę dostępności przestrzeni publicznych dla osób starszych i niepełnosprawnych Dr Bartłomiej Kwiatkowski – Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury,

Godz. 11:20-11:40
Przerwa kawowa,

Godz. 11:40-12:00
Standard TYFLOAREA – udźwiękowienie i ubraillowienie otoczenia Adam Kalbarczyk – Fundacja Szansa dla Niewidomych w Warszawie,

Godz. 12:00-12:20
Projektowanie uniwersalne – uwarunkowania prawne Dr Paweł Sadowski – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji,

Ok. godz. 12:20
Lunch

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: