BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

27 Maj 2011

Konferencja pt. „Aktualna sytuacja osób niepełnosprawnych – mieszkańców Lublina”

W poniedziałek 23 maja 2011 r. w Ratuszu, w Sali Obrad Rady Miasta odbyła się konferencja pt. „Aktualna sytuacja osób niepełnosprawnych – mieszkańców Lublina”. Jej organizatorami byli Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublina, Monika Lipińska – Zastępca Prezydenta Miasta Lublina, Joanna Olszewska – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. Osób Niepełnosprawnych.

Spotkanie rozpoczęli przemówieniami Prezydent Krzysztof Żuk i Wiceprezydent Monika Lipińska.

Osoby uczestniczące w konferencji i temat ich wystąpień to:

 1. Aktualna sytuacja osób niepełnosprawnych w Lublinie – Joanna Olszewska – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublina ds. Osób Niepełnosprawnych.
 2. Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych ze środków i programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Roman Uhlig – Doradca Prezesa Zarządu Państwowego PFRON.
 3. Zakres wykorzystania środków PFRON w Mieście Lublin – Aleksander Piechnik – Dyrektor Oddziału Lubelskiego PFRON.
 4. Działalność Organizacji Pożytku Publicznego – Marta Żołędowska – Główny Specjalista Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 5. Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy na rzecz osób niepełnosprawnych – Lucjan Tomczuk – Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
 6. Rola i zadania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych – Janusz Jurek – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.
 7. Działalność Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych – Adam Orzeł – Przewodniczący Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin.
 8. Działalność Lubelskich Organizacji Pozarządowych na przykładzie:
  • Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki
  • Lubelskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu
  • Fundacji Fuga Mundi.

Na spotkaniu poruszone zostały zagadnienia dotyczące aktualnej sytuacji prawnej, społecznej osób niepełnosprawnych oraz działań podejmowanych lub planowanych na najbliższy okres. Wśród zaproszonych gości było wiele osób niepełnosprawnych.

Największe, moim zdaniem, wrażenie na gościach konferencji wywarła profesjonalna prezentacja osiągnięć Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki, w wykonaniu niezastąpionych pań: Zofii Brzozowskiej i Anny Gołąb. Panie przedstawiły szereg działań i przedsięwzięć podejmowanych przez LFOON, mających na celu pomoc osobom niepełnosprawnym.

Bogata już historia LFOON-u jest dostępna na stronie www.lfoon.lublin.pl.

Krzysztof Rzepecki

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: