BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

25 październik 2015

Konferencja pt.: „MÓWISZ?!, MÓWIĘ! – DOBRE PRAKTYKI”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej jest organizatorem konferencji pt.: „MÓWISZ?!, MÓWIĘ! – DOBRE PRAKTYKI”, która odbędzie się dnia 30 października o godzinie 10.00.

Celem konferencji jest upowszechnianie wiedzy i doświadczeń związanych z alternatywnymi i wspomagającymi metodami porozumiewania się. Kształtowanie prospołecznych postaw związanych z rozumieniem i wrażliwością społeczną na problemy osób z trudnościami w porozumiewaniu się. Pedagogizacja środowisk działających na rzecz osób z trudnościami w komunikacji.

Odbiorcami przedsięwzięcia są wszystkie osoby, które uczestniczą w procesie wychowawczym dziecka z trudnościami w komunikowaniu się: pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, pedagodzy specjalni pracujący w klasach integracyjnych, nauczyciele, rodzice oraz opiekunowie dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się.

Konferencja odbędzie się w Sali Konferencyjnej Centrum Zarządzania Siecią Starostwa Powiatowego w Łęcznej al. Jana Pawła II 95a.

plakat

Konferencja AAC w Łęcznej

Źródło: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: