BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14 sierpień 2014

Konferencja pt. „Wdrażanie Modelu Lokalnej Współpracy i Regionalnej Platformy Współpracy”

Zakład Aktywności Zawodowej Misericordia w imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie – zaprasza na konferencję pt. „Wdrażanie Modelu Lokalnej Współpracy i Regionalnej Platformy Współpracy”.

Konferencja odbędzie w Pałacu Czartoryskich przy Placu Litewskim 2 w Lublinie w dniu 27 sierpnia 2014 r. w godz. 9.00. – 15.00.

Jednocześnie wszyscy uczestnicy konferencji mają możliwość uczestniczenia w Gali nadania znaku promocyjnego ekonomii społecznej „Zakup Prospołeczny”, która odbędzie się 27 sierpnia w Teatrze Starym w Lublinie przy ul. Jezuickiej 18  w godz. 18.00. – 21.00.

Gwiazdą wieczoru będzie Lubelska Federacja Bardów.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe proszę przesyłać:
e-mail: zazmisericordia@gmail.com
lub faxem 81 75 195 01
lub na adres: Stowarzyszenie Misericordia, Lublin, ul. Głuska 145 kod 20-385

Wzór formularza dostępny pod adresem:

www.misericordia.org.pl 

www.rops.lubelskie.pl

Uczestnikami konferencji mogą być:
A) Przedstawiciele Samorządu Województwa Lubelskiego
B) Przedstawiciele władz samorządowych z terenu województwa lubelskiego
C) Pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa lubelskiego
D) Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie
E) Pracownicy powiatowych urzędów pracy funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego
F) Przedstawiciele klubów i centrów integracji społecznej funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego
G) Przedstawiciele instytucji  pomocy i integracji społecznej
H) Przedstawiciele ośrodków wsparcia ekonomii społecznej funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego

Program Konferencji:
Pałac Czartoryskich Lublin Plac Łokietka 2
9.00 – 10.00 Rejestracja
10.00 – 10.15 Powitanie – Aleksandra Warmińska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie
10.15 – 10.30 Wystąpienia zaproszonych gości
10.30 – 11.00 Model Lokalnej Współpracy i Regionalna Platforma Współpracy – założenia i cele – Iwona Kędziera, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
11.00 – 11.40 Procedury kompetencji i zasady współpracy w ramach Regionalnej Platformy Współpracy – Arkadiusz Biały, Ekspert w zakresie opracowania procedur w Pilotażu
11.40 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 12.30 Certyfikacja Klubów Integracji Społecznej – Anna Bekier, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
12.30 – 13.30 Model Lokalnej Współpracy na przykładzie Gmin realizujących Pilotaż Modelu Lokalnej Współpracy
13.30 – 14.00 Podsumowanie – Iwona Kędziera, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
14.00 – 15.00 Lunch

18.00 – 21.00. Teatr Stary Lublin, ul. Jezuicka 18

Gala nadania znaku promocyjnego ekonomii społecznej „Zakup Prospołeczny”.

Gwiazdą wieczoru będzie Lubelska Federacja Bardów.

Arkadiusz Sadowski

Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej Misericordia

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: