BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

20 sierpień 2014

Konferencja pt. „Wdrażanie Modelu Lokalnej Współpracy i Regionalnych Platform Współpracy” oraz Gala nadania znaku promocyjnego ekonomii społecznej „Zakup Prospołeczny”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na konferencję pt. „Wdrażanie Modelu Lokalnej Współpracy i Regionalnych Platform Współpracy”.

Wydarzenia finansowane w ramach projektu systemowego „Kompleksowe formy reintegracji społeczno – zawodowej w środowisku lokalnym” Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsce konferencji: Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2 w Lublinie

Termin konferencji: 27 sierpnia  2014 roku

Program konferencja
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin rekrutacji

Osoba odpowiedzialna za rekrutację:
Małgorzata Zielińska
tel. 81 751 95 01
e-mail: zazmisericordia@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i dostarczyć do dnia 26.08.2014r.
– e-mailem w formie skanu na adres: zazmisericordia@gmail.com
– faksem na numer: 81 751 95 01
– osobiście/ drogą pocztową na adres:
Stowarzyszenie MISERICORDIA
ul. Głuska 145,20-385 Lublin;

Konferencji towarzyszyć będzie:
Gala nadania znaku promocyjnego ekonomii społecznej „Zakup Prospołeczny”.
Gala odbędzie się o godzinie 18.00 w Teatrze Starym w Lublinie, ul. Jezuicka 18.
W programie występ Lubelskiej Federacji Bardów.

Informacja pochodzi ze strony www.rops.lubelskie.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: