BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Konferencja pt.: Włączeni – działania instytucji zaufania publicznego na rzecz osób z niepełnosprawnościami w województwie lubelskim – Lublin 2018 r.

Oddział Lubelski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizuje konferencję pt.: „Włączeni – działania instytucji zaufania publicznego na rzecz osób z niepełnosprawnościami w województwie lubelskim – Lublin 2018 r.”

Konferencja odbędzie się w dniu 13 czerwca 2018 r. o godz. 9:00 na terenie Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Lublinie, przy ul. Bohdana Dobrzańskiego 3.

Potwierdzenie uczestnictwa w konferencji wraz z podaniem nazwisk osób do dnia 7 czerwca 2018 r. należy przesłać drogą elektroniczną na adres: lublin@pfron.org.pl.

W programie konferencji:

9:00-10:00 Rejestracja uczestników
10:00-10:15 Otwarcie konferencji – Dorota Habich p.o. Prezesa Zarządu PFRON
10:20-10:40 Projekty PFRON i ZUS służące budowie modelu kompleksowej rehabilitacji- pilotażowe ośrodki kompleksowej rehabilitacji oraz studia podyplomowe dla specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – Krystyna Gurbiel Naczelnik Wydziału ds. Projektów Współfinansowanych
10:45-11:05 Uniwersytet Medyczny w Lublinie- Założenia modelu kształcenia specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją – Anna Ksykiewicz-Dorota
11:10-12:00 Działalność PFRON na rzecz osób z niepełnosprawnościami – Mirosław Izdebski Dyrektor Departamentu ds. Programów PFRON
12:00-12:30 PRZERWA KAWOWA
12:35-12:55 ZUS Oddział Lubelski – Świadczenia przysługujące z tytułu niezdolności do pracy a ograniczenia prawa w związku z podjęciem zatrudnienia – Katarzyna Nadolska- Starszy Specjalista Wydziału Koordynacji Usług Świadczeń Emertytalno- Rentowych Oddziału ZUS w Lublinie
13:00-13:20 ZUS Oddział Lubelski – Rehabilitacja lecznicza jako prewencja rentowa – dr Jacek Zmysłowski- Główny Lekarz Orzecznik ZUS Oddział w Lublinie
13:25-13:45 NFZ Oddział w Lublinie- Transport sanitarny w POZ dla osób z dysfunkcją narządu ruchu – Małgorzata Brodziak
13:50-14:10 NFZ Oddział w Lublinie- Dostępność dla osób niepełnosprawnych – warunek konieczny zawarcia umowy z NFZ – Marek Sobczak
14:15-14:45 Poczęstunek
14:45-15:05 Poczta Polska na rzecz osób z niepełnosprawnościami – Marek Krakowski Dyrektor Regionu Pionu Kapitału Ludzkiego Poczty Polskiej S.A. w Lublinie
15:05-15:15 Uzdrowiska województwa lubelskiego Krasnobród i Nałęczów wsparciem w rehabilitacji osób niepełnosprawnych – Mariola Kucia –Kręblaś Naczelny Lekarz Uzdrowiska dla województwa lubelskiego
15:15-15:10 Sanatorium Uzdrowiskowe Rolnik w Nałęczowie z propozycją dla osób niepełnosprawnych – Mariola Kucia –Kreblaś Naczelny Lekarz Sanatorium
15:15-15:25 Sanatorium ZNP w Nałęczowie nie tylko dla nauczycieli. Oferta rehabilitacji – Anna Lewandowska
15:30-15:40 Sanatorium Rehabilitacyjne im. J. Korczaka w Krasnobrodzie z ofertą dla osób niepełnosprawnych – Wojciech Żurakowski Dyrektor Sanatorium
15:40-16:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji – Jerzy Dębski Dyrektor Oddziału Lubelskiego PFRON

Poniżej list z oficjalnym zaproszeniem

Zaproszenie PFRON

Jerzy Dębski
Dyrektor Oddziału Lubelskiego

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: