BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 Październik 2019

Konferencja pt. „Wojewódzki Dzień Seniora”

Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie zapraszają seniorów oraz instytucje i organizacje działające w obszarze polityki senioralnej na konferencję pt. „Wojewódzki Dzień Seniora” organizowaną w dniu 11 października br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. Grottgera 2, sala S2 (I piętro).

W trakcie konferencji nastąpi uhonorowanie laureatów konkursów pt. „Gmina przyjazna Seniorom” oraz „Aktywny Senior”. Planowane są prelekcje osób związanych ze środowiskiem senioralnym, występy zespołów artystycznych, wystawa rękodzieła oraz obrazów namalowanych przez Seniorów.

Seniorzy będą mogli otrzymać Ogólnopolską Kartę Seniora uprawniającą do korzystania z ulg oferowanych przez podmioty państwowe i komercyjne na terenie całego kraju.

Osoby chętne do wzięcia udziału w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie drogą elektroniczną w formie skanu na adres: rops@lubelskie.pl.

Telefony do kontaktu: 81 528 76 32, 81 528 76 36, 81 528 76 37.

Formularz zgłoszeniowy

PROGRAM KONFERENCJI

Źródło: rops.lubelskie.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: