BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

13 wrzesień 2018

Konferencja regionalna Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pt. „Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”

24 września w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się konferencja „Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”. 

Konferencja wpisuje się w cykl wydarzeń poświęconych obchodom 100 lecia polskiej polityki społecznej. Ten jubileusz będzie okazją do podkreślenia roli i znaczenia polityki społecznej realizowanej w Polsce, nieprzerwanie od momentu odzyskania niepodległości. Konferencji będzie towarzyszyła również wystawa jubileuszowa „Polityka społeczna w XX-leciu międzywojennym”.ZAPROSZENIE 100-lecie-2Konferencja odbędzie się  w dniu 24 września 2018 r. o godz. 11.00 w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4.

Tematem przewodnim Konferencji będzie „Ekonomia społeczna w 100-leciu polityki społecznej”.

Rejestracja uczestników odbywa się za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego, którego link umieszczony jest na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie:

 www.lublin.uw.gov.pl

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 14 września 2018 roku (piątek). O zakwalifikowaniu do udziału decyduje kolejność zgłoszeń.

Źródło: www.lublin.uw.gov.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: