BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

25 wrzesień 2018

Konferencja regionalna „Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość”

W ramach Programu Niepodległa, 24 września 2018 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, odbyła się Konferencja regionalna Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pt. „Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”. 

Otwarcie konferencji rozpoczął Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek a wystąpienie wprowadzające zainicjował Krzysztof Michałkiewicz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W trakcie sesji wystąpili m.in. dr Andrzej Juros przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Krzysztof Michałkiewicz Sekretarz Stanu MRPiPS oraz dr Paweł Wojciechowski Główny Ekonomista w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Konferencja poświęcona była podkreśleniu roli i znaczenia polityki społecznej realizowanej w Polsce od początku XX wieku od momentu odzyskania niepodległości. Spotkaniu towarzyszyła wystawa jubileuszowa „Polityka społeczna w XX-leciu międzywojennym”.

no images were found

Kamil Artur Kuliński

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: