BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14 Maj 2012

Konferencja „SM w Lublinie i regionie lubelskim – sytuacja obecna i dalsze perspektywy”

Z okazji Czwartego Światowego Dnia Chorych na Stwardnienie Rozsiane zapraszamy do wzięcia udziału w III konferencji z cyklu”SM w Lublinie i regionie lubelskim – sytuacja obecna i dalsze perspektywy”,która odbędzie się we wtorek, 15 maja 2012 roku o godz. 10.00w Urzędzie Miasta Lublina, Plac Władysława Łokietka 1(Ratusz) Sala Posiedzeń Rady Miasta.

Program Konferencji „SM w Lublinie i regionie Lubelskim – sytuacja obecna i dalsze perspektywy”
15 maja 2012r.  (wtorek), Sala Posiedzeń Rady Miasta, Urząd Miasta Lublin, Plac Władysława Łokietka 1

10.00-10.30   Rejestracja uczestników
10.30-11.00   1.  Przywitanie uczestników konferencji – dr Maria Kowalska, PTSR Oddział  w
Lublinie
2.  Przedstawienie celu konferencji  – Prof. dr hab. Zbigniew    Stelmasiak,  Katedra i
Klinika Neurologii, Uniwersytet    Medyczny w Lublinie
3. Uroczyste otwarcie konferencji
11.00-11.15   Prezentacja  PTSR O/Lublin – dr Maria Kowalska, PTSR Oddział  w   Lublinie

Od  11.15       Wykłady specjalistyczne
11.15-11.45   I. Postępy diagnostyki  i terapii farmakologicznej SM : teraźniejszość i przyszłość
1. Prof.dr   hab. Halina Bartosik-  Psujek ,  Katedra i  Klinika Neurologii, Uniwersytet
Medyczny w Lublinie
2. Wypowiedzi  pacjentów

11.45 -12.15   Przerwa kawowa

Od 12.15         Wykłady cd.:
 12.15-12.45 II. Pomoc psychologiczna dla chorych na SM
1. Prof. dr hab. Ewa Małgorzata Szepietowska –  Jak żyć lepiej z SM? – Zakład Psychologii
Klinicznej i   Neuropsychologii    UMCS
2. Mgr Agnieszka Janik- Dlaczego warto wspierać i odwiedzać chorych na stwardnienie
rozsiane?- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w  Lublinie
3. Mgr Małgorzata Maria Kulik –  Sytuacja rodziny z osobą chorą na SM -Instytut
Psychologii ,Katolicki Uniwersytet Lubelski
12.45- 13.15  III. Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym
1. Lek.med. Karolina Partyka- Rehabilitacja ruchowa w SM – Katedra i Klinika Ortopedii i
Rehabilitacji Uniwersytet    Medyczny w  Lublinie
2. Mgr Ireneusz Hałas – Aktualne kierunki fizjoterapii pacjentów ze stwardnieniem
rozsianym – Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze
w   Lublinie
3. Lek med. Sławomir Zaborek –  Terapia utrwalonych przykurczów  spastycznych w
przebiegu SM – Katedra i Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Uniwersytet    Medyczny w
Lublinie
13.15-14.00   Panel dyskusyjny  na temat  możliwości  poprawy sytuacji osób ze stwardnieniem
rozsianym w  województwie  lubelskim
– moderator – Prof. dr hab. Zbigniew   Stelmasiak,  Katedra i  Klinika Neurologii
Uniwersytet    Medyczny w Lublinie
– wypowiedzi:  pacjentów, przedstawicieli służby zdrowia, parlamentarzystów, władz
samorządowych i województwa oraz Lubelskiego oddziału  NFZ

14.00              Podsumowanie i zamknięcie konferencji


Organizatorzy Konferencji
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oddział w Lublinie
we współpracy
z Profesorem Zbigniewem Stelmasiakiem – wraz z zespołem,
Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie neurologii w Województwie Lubelskim
oraz Kierownikiem Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Konferencja objęta jest honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublin – dr Krzysztofa Żuka 
oraz
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin – Piotra Kowalczyka
Agnieszka Janik
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oddział w Lublinie

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: