BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

17 lipiec 2018

Konferencja „Świat dotyku i dźwięku – Lublin przyjazny dla niewidomych”

Fundacja Szansa dla Niewidomych Oddział w Lublinie 13 lipca zorganizowała wydarzenie pod nazwą „Świat dotyku i dźwięku – Lublin przyjazny dla niewidomych”.

W programie wydarzenia zaplanowano zwiedzanie Muzeum Wsi Lubelskiej, które w bieżącym roku realizuje zadanie pt. „Inne spojrzenie. Przystosowanie treści wystaw stałych Muzeum Wsi Lubelskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”.

Następnie odbyła się konferencja w Instytucie Informatyki UMCS w Lublinie, w trakcie której omawiano szeroko pojętą dostępność, działania podejmowane przez Władze Miasta Lublin a także województwa lubelskiego na rzecz dostosowania przestrzeni do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku.

Po zakończeniu konferecji odbył się piknik na Placu Litewskim w Lublinie.

no images were found

Kamil Artur Kuliński

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: