BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

29 czerwiec 2018

Konferencja „Świat dotyku i dźwięku – Lublin przyjazny dla niewidomych”

Fundacja Szansa dla Niewidomych Oddział w Lublinie zaprasza na wydarzenie pod nazwą „Świat dotyku i dźwięku – Lublin przyjazny dla niewidomych”. Wydarzenie organizowane jest w ramach „Virtual Warsaw – miasto przyjazne dla niewidomych -REHA FOR THE BLIND IN POLAND”.

Program wydarzenia

Termin: 13 lipiec 2018

Godzina 9:00-11:00

Zwiedzanie Muzeum Wsi Lubelskiej z przewodnikiem ścieżką edukacyjną skierowaną do osób z dysfunkcjami wzroku.

Godzina 12:30-15:30

Konferencja w sali konferencyjnej nr 217 Instytutu Informatyki UMCS w Lublinie. Tematyka konferencji to szeroko pojęta dostępność, działania podejmowane przez Lublin oraz województwo lubelskie na rzecz dostosowania przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych a w szczególności osób niewidomych i słabowidzących.

Godzina 16:00-19:00

Piknik na Placu Litewskim w Lublinie. W ramach pikniku ciekawe atrakcje: urządzenia tyflorehabilitacyjne, nauka brajla, spacery z białą laską oraz konkursy z nagrodami.

 

Kontakt:

Fundacja Szansa dla Niewidomych

Kierownik Oddziału w Lublinie

Joanna Szafrańska

tel: 881946995

Fundacja Szansa dla Niewidomych
Odział Lubelski

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: