BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

19 Lipiec 2012

Konferencja transmitowana online

Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością zapraszają na transmisję online z konferencji „Gwarantowane Usługi Rehabilitacji Społecznej W Nowej Ustawie – Propozycja Koalicji Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością”. Odbędzie się ona 23 lipca 2012 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Początek o godz. 12:00

Transmisja z konferencji będzie można oglądać przez cały dzień na stronie Sejmu w zakładce Transmisje.

W prawym górnym rogu tej strony znajduje się link do transmisji archiwalnych. Tam będzie dostępna retransmisja organizowanej konferencji następnego dnia po jej zakończeniu.

PROGRAM KONFERENCJI
12.00 Otwarcie konferencji. Potrzeby w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce, Anna Woźniak-Szymańska – prezes Zarządu Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

12.20 Społeczna polityka Państwa w kontekście Konwencji NZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych i innych dokumentów międzynarodowych odnoszących się do osób niepełnosprawnych, Jarosław Duda – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

12:40 Europejskie dobre praktyki w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, Janusz Gałęziak – Radca Minister, Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE

13:00 Rekomendacje projektu „Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych. Standardy usług rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych”, Agnieszka Żychalak – specjalistka ds. merytorycznych projektu

13:20 – Przerwa kawowa

13:40 – Panel dyskusyjny: Uzupełnienie rozwiązań systemowych w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych o nowe gwarantowane usługi. Prowadzenie: Piotr Pawłowski – wiceprezes Zarządu Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością. W dyskusji udział wezmą: Sławomir Piechota – Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Marek Plura – Poseł na Sejm RP, Wojciech Skiba – prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dr Izabela Książkiewicz – socjolog, Szkoła Główna Handlowa, Andrzej Kurkiewicz – adwokat, Alina Wojtowicz-Pomierna – wicedyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Małgorzata Pacholec – prezes Zarządu Retina AMD, przewodnicząca Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych m.st. Warszawy.

14:50 Podsumowanie konferencji, Anna Woźniak-Szymańska, prezes Zarządu Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

PATRONAT HONOROWY nad konferencją objęli:
Władysław Kosiniak-Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej
oraz
Jarosław Duda
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
PATRONAT MEDIALNY: Dziennik Gazeta Prawna

Więcej na stronie Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: