BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

17 marzec 2015

Konferencja „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z Partnerami projektu: Polskim Forum Osób Niepełnosprawnych, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz KARE Promoting Inclusion For People With Intellectual Disabilities z Irlandii zapraszają na konferencję upowszechniającą rezultaty projektu „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych”.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane rezultaty projektu, a zwłaszcza produkt finalny wraz z projektem zmian do „Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”.

Konferencja odbędzie się w dniu 26 marca 2015 r., w Hotelu Mercure Centrum przy ul. Złotej 48/54 w Warszawie, w godzinach 10:00 – 15:00.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia udziału w konferencji należy przesłać na załączonym formularzu do dnia 20 marca 2015 r. na adres e-mail: jweresniak@pfron.org.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.trenerpracy.eu

 

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy

Joanna Wojtyńska
Dyrektor Biura
Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10
02-366 Warszawa
Tel. 22-654-19-28
www.pfon.org

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: