BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

23 Wrzesień 2019

Konferencja na temat modelu wsparcia ON na rynku pracy

Konferencja regionalna w ramach projektu pt. „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy”, realizowana na zlecenie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – PIB w Warszawie.

Anton New Technology Sp. z o.o. z/s w Wieluniu organizuje cykl konferencji regionalnych pn. „Model wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy”, których celem jest zaprezentowanie praktycznych narzędzi dla pracodawców zatrudniających lub zainteresowanych zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami. Udział w wydarzeniu pozwoli odpowiedzieć m.in. na następujące pytania:

  • Gdzie umieścić ogłoszenie, żeby zrekrutować pracownika z niepełnosprawnością?
  • Dlaczego inaczej dostosowuje się stanowisko pracy dla osoby z niepełnosprawnością wzroku niż słuchu?
  • Jak wykorzystać smartfon do oceny siedziby przedsiębiorstwa?
  • Gdzie znaleźć informacje o uprawnieniach pracowniczych? A gdzie o korzyściach pracodawcy?
  • Jak sprawnie oszacować korzyści i koszty finansowe z użyciem aplikacji komputerowych?
  • Ile wariantów ustawienia przestrzeni biurowej dostosowanego do potrzeb osoby z niepełnosprawnością intelektualną można zobaczyć z wykorzystaniem prostego programu komputerowego?
  • Jak w goglach rzeczywistości wirtualnej wygląda fabryka, w której pracuje osoba z niepełnosprawnością ruchu?

Uczestnikom przekazane zostaną bezpłatne narzędzia – poradniki i aplikacje komputerowe – do praktycznego wykorzystania.

Liczba miejsc ograniczona – zachęcamy do wcześniejszej rejestracji.

Warunki udziału: wydarzenie bezpłatne; organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegu uczestników; informacji o możliwości zwrotu kosztów dojazdu osób zamieszkałych poza miejscem odbywania się konferencji udziela organizator.

Dodatkowe informacje nt projektu na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – PIB.

Rejestracja tutaj.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: