BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

24 wrzesień 2013

Konferencja „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z deficytem słuchu”

Konferencja adresowana jest do szeroko rozumianej grupy praktyków–specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli, pracowników służby zdrowia i innych zainteresowanych osób, które w swojej pracy koncentrują się na udzielaniu pomocy małym dzieciom z deficytem słuchu.

Lublin, 9 października 2013 roku, w godzinach 9.00–15.00
Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II, ul. Elsnera 5, Lublin

Problematyka konferencji wynika z potrzeby wymiany poglądów dotyczących różnych, czasem odmiennych podejść do zagadnienia wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z uszkodzonym słuchem. Zagadnienia te będą przedmiotem refleksji teoretycznej, jak też prezentacji dowodów praktycznych.

Celem konferencji jest popularyzowanie wiedzy o wczesnym rozpoznawaniu niedosłuchu u dzieci, metodach diagnozowania, wpływie uszkodzenia słuchu na różne aspekty rozwoju dziecka, interwencji terapeutycznej.

Więcej informacje na stronie konferencji

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: