BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Konferencja „Włączeni – działania instytucji zaufania publicznego na rzecz osób z niepełnosprawnościami w województwie lubelskim – LUBLIN 2019 r.”

Obok sektora pozarządowego, samorządowego oraz działań rządu istotną rolę w systemie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami odgrywają instytucje zaufania publicznego.

Ich bieżące działania w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami są tematem konferencji „Włączeni – działania instytucji zaufania publicznego na rzecz osób z niepełnosprawnościami w województwie lubelskim – LUBLIN 2019 r.” organizowanej przez Oddział Lubelski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dnia 22 maja br. w Domu Nadziei Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

W konferencji przewidziane jest uczestnictwo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztofa Michałkiewicza, Prezes Zarządu PFRON Marleny Maląg, Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Jacka Weltera, Dyrektor Generalnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Agaty Gruli, Prorektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. dr hab. Andrzeja Kicińskiego oraz przedstawicieli ZUS Oddział w Lublinie, NFZ Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego, Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Caritas Archidiecezji Lubelskiej, samorządu, a także Powiatowych Urzędów Pracy, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe z województwa lubelskiego.

Należy podkreślić, że współpraca między PFRON, a sektorem publicznym oparta jest głównie o rozwiązania i narzędzia systemowe, ustawę o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o programy Rady Nadzorczej PFRON.

Szczegółowych informacji udzielają:

Ryszard Dados, Samodzielny specjalista ds. promocji i informacji, nr. Tel.: 81 466 76 04

Iwona Osmałek, Specjalista ds. współpracy z administracją publiczną, nr tel.: 81 466 76 07

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: