BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

21 Marzec 2013

Konferencja – Zakłady Aktywności Zawodowej w projekcie Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Konferencja odbędzie się 2 kwietnia 2013r. w Warszawie. Początek o godzinie 12:00, w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5.  Jej tematem będzie  zwiększanie skuteczności i efektywności działania w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 marca 2013 roku, do godz. 16:00 – mailem pod adresem: wojciech.perchuc@isp.org.pl lub telefonicznie: (22) 556-42-72.

Więcej informacji na stronie Instytutu Praw Publicznych

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW