BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 wrzesień 2014

Konferencja podsumowująca projekt „Punkty Informacyjno-Konsultacyjne. Aktualizacja”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny organizuje konferencję podsumowującą projekt „Punkty Informacyjno-Konsultacyjne. Aktualizacja”.

 

Konferencja odbędzie się w dniu 12 września 2014 r. w Hotelu Victoria w Lublinie, ul. Narutowicza 58/60 w godzinach 10.00-16.00.

Celem projektu „Punkty Informacyjno-Konsultacyjne. Aktualizacja”  jest wzmocnienie działalności lubelskich Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej w zakresie reintegracji zawodowej i zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w podmiotach ekonomii społecznej.

W Konferencji weźmie udział ok. 100 przedstawicieli kadry zarządzającej lubelskich WTZ, ZAZ i ŚDS, władze Samorządu Województwa Lubelskiego, ROPS, WUP, lubelscy parlamentarzyści, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele partnera projektu – Grone-Netzwerk Berlin GmbH, ośrodków pomocy społecznej oraz przedstawiciele lokalnych mediów (w sumie ok. 200 osób).

Podczas konferencji podsumowana zostanie realizacja projektu, zaprezentowane jego rezultaty oraz odbędzie się dyskusja na temat barier i perspektyw tworzenia miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami w kontekście obecnego systemu reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych. Jednym z wątków będzie rola podmiotów ekonomii społecznej w tym zakresie.

Zaprezentowany zostanie raport „Polski i niemiecki model ekonomii społecznej w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością. Możliwości adaptacji niemieckich rozwiązań w województwie lubelskim (prawne, społeczne i ekonomiczne)”.

Konferencji będzie towarzyszył kiermasz prac osób z niepełnosprawnością – podopiecznych Lubelskich Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej.

Program konferencji

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do dnia 10 września 2014 r. pod numerem telefonu 81 463 82 50 lub na adres e-mail: lubartow@fundacja.lublin.pl.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
ul. Lubartowska 74 A, I p.
20-094 Lublin
tel. 81 710 19 11

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: