BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

19 sierpień 2016

Kongres Organizacji Pozarządowych oraz nabór zgłoszeń do nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Lublin dla trzeciego sektora

III Kongres Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin odbędzie się 9-10 września 2016. Kongres będzie częścią Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych.

W jego ramach zostaną wybrani przedstawiciele i przedstawicielki trzeciego sektora do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin oraz wręczone nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta Lublin dla trzeciego sektora. Na zgłoszenia czekamy do 26 sierpnia 2016 r. Szczegóły wraz z formularzem zgłoszeniowym są dostępne na stronie: http://lublin.eu/mieszkancy/obywatelski-lublin/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/zapraszamy-na-iii-kongres-organizacji-pozarzadowych-miasta-lublin,1,3194,1.html

Częścią Kongresu jest także gala wręczenia nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Lublin dla organizacji pozarządowych. Zapraszamy do nominowania organizacji pozarządowych w dwóch kategoriach:

1.Nagroda Prezydenta Miasta Lublin dla organizacji pozarządowej za całokształt działań na rzecz Miasta Lublin i jego mieszkańców;
2. Nagroda Prezydenta Miasta Lublin dla organizacji pozarządowej za najlepszą inicjatywę realizowaną w latach 2014 – 2016.

Obydwie nagrody mają charakter finansowy i wynoszą 7 500 zł każda.

Poza nagrodami zostaną wręczone cztery wyróżnienia w następujących kategoriach, każde także o charakterze finansowym, w wysokości 2 500 zł:
1. kultura i edukacja – inicjatywy organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych aktywizujące mieszkańców do czynnego uczestnictwa w kulturze, działania animujące i edukacyjne, które wzmacniają znaczenie kultury w codziennym życiu mieszkańców Lublina oraz rozwijają umiejętności, wiedzę oraz zainteresowania mieszkańców Lublina;
2. integracja społeczna – inicjatywy organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych, które nastawione są na wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
3. demokracja – inicjatywy organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych, które promują aktywność obywatelską, wspierają kształtowanie demokratycznego społeczeństwa i odnoszą się do praw człowieka oraz sprzyjają rozwojowi środowisk lokalnych oraz integracji mieszkańców w poszczególnych dzielnicach miasta Lublin;
4. sport i rekreacja – inicjatywy organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych zachęcające mieszkańców Lublina do zdrowego i aktywnego spędzania czasu.

Na nominacje czekamy do 26 sierpnia 2016 roku. Zgłoszenia organizacji można dokonać za pośrednictwem formularza online: http://lublin.eu/mieszkancy/obywatelski-lublin/organizacje-pozarzadowe/kongres-organizacji-pozarzadowych-miasta-lublin/karta-zgloszenia-organizacji-pozarzadowej-do-nagrod-i-wyroznien-pm/ok.html lub dostarczając wypełnioną wersję papierową na adres:
Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin,
Referat ds. wsp. z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej
Plac Łokietka 1, 20-109 Lublin

 Piotr Choroś

kierownik
referatu ds. wsp. z organizacjami pozarządowymi
i partycypacji społecznej

Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin
ul. Bernardyńska 3 (Pałac Parysów)
20-109 Lublin
tel.: 81 466 19 54
tel. kom.: 661 123 161
fax: 81 466 20 01
www.lublin.eu

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: