BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 Luty 2018

Kongres Organizacji Pozarządowych przy Wojewodzie Lubelskim

Kongres Organizacji Pozarządowych przy Wojewodzie Lubelskim odbędzie się 16 kwietnia 2018 r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie. 

Zaproszenie na Kongres Organizacji Pozarządowych przy...

W trakcie wydarzenia nagrodzone zostaną organizacje, które przez swoje działania aktywizują  i integrują środowisko lokalne, kształtują zasady współżycia społecznego oraz poprawiają jakość życia społeczności lokalnej. Celem Kongresu jest również wzmocnienie wizerunku organizacji pozarządowych i identyfikacja oraz  promocja dobrych praktyk.

Organizacje do dnia 16 lutego 2018 r. mają możliwość zgłaszania kandydatur do odznaczeń (zasady ich przyznawania są zawarte w Regulaminie dostępnym na stronie: www.konferencja.lublin.uw.gov.pl ).

Zgłoszenia udziału w Kongresie należy dokonać do dnia 19 marca 2018 roku.

W trakcie Kongresu odbywać się będą równolegle Targi NGO „Cudze chwalicie swojego nie znacie”,  w których organizacje pozarządowe z woj. lubelskiego będą mogły prezentować swoją ofertę oraz promować usługi i wyroby.

Więcej o kongresie na stronie www.konferencja.lublin.uw.gov.pl

Źródło: www.umcs.pl

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: