BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

18 kwiecień 2018

Kongres Organizacji Pozarządowych

W dniu 16 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbył się Kongres Organizacji Pozarządowych. Podczas kongresu odbyły się targi NGO pod hasłem „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, gdzie organizacje pozarządowe z terenu województwa lubelskiego przedstawiły swoje oferty i wyroby.

W trakcie wydarzenia dyplomami wojewody oraz odznaczeniami Honorowymi Primus in Agendo nagrodzone zostały organizacje oraz osoby indywidualne działające na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, min.: Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” w Lublinie, Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”, Ochotnicza Straż Pożarna w Goraju, o. Filip Buczyński, Ryszard Woś oraz Jan Arczewski.

zdjęcie

Do wyróżnienia Odznaką Honorową Primus in Agendo (łac. Pierwszy w Działaniu) upoważniony został minister właściwy do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny, który nadaje odznakę z własnej inicjatywy lub na wniosek: ministra lub kierownika urzędu centralnego, posła lub senatora, kierownika jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej, terenowego organu administracji rządowej lub organu samorządu terytorialnego.

Jest ona uznaniem dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach.

no images were found

Kamil Artur Kuliński

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: