BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

18 wrzesień 2015

Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

W dniu 16 września 2015 r. w Warszawie, na Uniwersytecie SWSP – Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych (ul. Chodakowskiej 19/31) odbył się Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, podczas którego dyskutowano o poziomie przestrzegania praw osób z niepełnosprawnościami w Polsce w świetle zapisów Konwencji ONZ o prawach Osób z Niepełnosprawnościami.

Baner

Organizatorem wydarzenia była Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego wraz z partnerami. Projekt był finansowany ze środków EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Udział w Kongresie był bezpłatny. Miejsce spotkania było dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Ponadto organizatorzy zapewnili tłumacza polskiego języka migowego, pętlę indukcyjną oraz poczęstunek dla uczestników.

PROGRAM KONGRESU

 09.00-10.00    Rejestracja uczestników

10.00-10.50    Otwarcie Kongresu, Rzecznik Praw Obywatelskich, przedstawiciele organizatorów

10.50-11.10    Wręczenie nagród dla ambasadorów Konwencji

 11.10-12.30    Część I: Czy Konwencja działa? – Obszary: Samorząd, Fundacja Aktywizacja; Wybory, Fundacja Vis Maior; Dostępność informacji, Fundacja Vis Maior; Osoby Głuche, Polski Związek Głuchych; Zabezpieczenie społeczne, pracownik naukowy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; dyskusja

 12.30-13.30     Przerwa obiadowa

 13.30-14.35    Część II: Czy Konwencja działa? – Obszary: Edukacja, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego; Praca, Fundacja Aktywizacja; Psy przewodniki, Fundacja Pies Przewodnik; Dostępność architektoniczna, Politechnika Gdańska; Ubezwłasnowolnienie i dostęp do sądu, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym; dyskusja

14.35-14.50    Społeczny Raport Alternatywny z realizacji w Polsce Konwencji
14.50-15.00   
Podsumowanie Kongresu

zdjęcie

Podczas trwania Kongresu była możliwość otrzymania bezpłatnych porad z zakresu przestrzegania praw osób z niepełnosprawnościami od ekspertów organizatora oraz odwiedzenia stoisk organizacji będących partnerami lidera projektu.

IMG_20150916_114400

Kongres gościł między innymi Rzecznika Praw Obywatelskich, który zainaugurował wydarzenie przedstawiając w skrócie sprawozdanie z realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach Osób Niepełnosprawnych. Więcej na ten temat można dowiedzieć się pod >tym< linkiem.

zdjęcie

Oddzielną ścieżką kontroli stopnia realizacji postanowień z Konwencji o prawach Osób Niepełnosprawnych ratyfikowanej przez Polskę w dniu 6 września 2012 roku jest „Społeczny Raport Alternatywny z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce (więcej informacji), który został w skrócie zaprezentowany pod koniec wydarzenia. Raport ten został napisany przez dwudziestu autorów, skonsultowany i uzupełniony przez niemal 250 osób i poparty przez kilkadziesiąt organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Ma charakter uzupełniający w stosunku do opracowań przygotowanych przez rząd i Rzecznika Praw obywatelskich.

Ulotka 1

Ulotka 2

Więcej informacji o Konwencji i monitoringu obywatelskim można znaleźć na stronach: www.monitoringobywatelski.firr.org.pl, www.konwencja.org/konwencja/

 Paweł Limek

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: