BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

18 Maj 2015

Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego wraz partnerami organizuje Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, który odbędzie się 16 września 2015 r. w Warszawie, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej ( ul. Chodakowskiej 19/31).

Podczas kongresu będą omawiane kwestie dotyczące przestrzegania praw osób z niepełnosprawnościami w Polsce w świetle zapisów Konwencji ONZ o prawach Osób z Niepełnosprawnościami. Zaprezentowane zostaną także efekty prac nad Raportem Alternatywnym oraz rekomendacjami, dotyczącymi poprawy realizacji zapisów Konwencji.

Miejsce spotkania jest dostępne dla osób mających trudności z poruszaniem się. Zapewniona będzie pomoc tłumacza polskiego języka migowego i dostępna pętla indukcyjna.

Udział w Kongresie jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają uczestnikom wyżywienie w trakcie trwania Kongresu.

Szczegółowy program będzie dostępny na stronie organizatora www.monitoringobywatelski.firr.org.pl

W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się Agatą Szal: tel. 12 629 85 14, 663 883 341, e-mail: Agata.Szal@firr.org.pl

Podpisane formularze zgłoszeniowe należy przesyłać do 15 czerwca 2015 r. (liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń) faksem na numer: 12 629 85 15 lub e-mailem: Agata.Szal@firr.org.pl

Formularz zgłoszeniowy

Zaproszenie

Źródło: Monitoring Obywatelski

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: