BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

30 Kwiecień 2012

Konkurs „Medal Prezydenta Miasta Lublin”- Ogłoszony

Dr Krzysztof Żuk Prezydent Miasta  Lublin ogłosił konkurs „Medal Prezydenta Miasta Lublin” otwarty dla wszystkich. których osiągnięcia lub realizowane przez nich przedsięwzięcia na rzecz aktywizacji i integracji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina są warte szerokiej popularyzacji.

„Medalem Prezydenta Miasta Lublin” mogą zostać uhonorowani:
• Wolontariusze,
• Przedstawiciele organizacji pozarządowych,
• Przedstawiciele instytucji i urzędów,
• Pracodawcy.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14.05.2012. Zgłoszenie należy przesłać pocztą w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem „Konkurs”. Zgłoszenie powinno zawierać imię nazwisko kandydata dane instytucji/osoby zgłaszającej, czytelny podpis zgłaszających kandydata oraz uzasadnienie. Zgłoszenie należy przesłać na poniższy adres:

Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
przy Prezydencie Miasta Lublin
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. St. Leszczyńskiego 23,
20-068 Lublin

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: