BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

7 sierpień 2018

Konkurs grantowy nr 4 Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs grantowy nr 4 w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej”.

Celem inicjatywy jest rozwój kompetencji cyfrowych. Uczestnicy działań szkoleniowych będą mieli możliwość zwiększenia stopnia i poprawy umiejętności korzystania z Internetu oraz elektronicznych usług publicznych. Gminy wyłonione w ramach konkursu, które przedstawią mikroprojekty ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych, przeprowadzą szkolenia u min. 6 200 ostatecznych odbiorców, którzy ukończyli 25 rok życia oraz zamieszkują województwo lubelskie i podkarpackie.

Nabór wniosków o powierzenie grantów w terminie: od dnia 31 lipca 2018 r. od godz. 12:00 (otwarcie konkursu – dzień rozpoczęcia naboru) do dnia 21 sierpnia 2018 r. do godz. 20:00 (zamknięcie konkursu – dzień zakończenia naboru).

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach konkursu grantowego można przesyłać na adres e-mail: kompetencje.cyfrowe@lubelskie.pl

Więcej informacji na stronie www.lubelskie.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: