BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 wrzesień 2018

Konkurs grantowy programu RITA – Przemiany w regionie, edycja jesienna

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków do konkursu grantowego programu RITA – Przemiany w regionie. Składanie wniosków w edycji jesiennej trwa do 15 października, do godz. 16.00.

Program RITA – Przemiany w regionie jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED). Celem programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział w kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Program RITA to działania na rzecz:
  • wsparcia demokratycznych, społecznych i gospodarczych przemian w ww. krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej,
  • przekazywania polskiego doświadczenia przemian w następujących sferach: problemy społeczne i socjalne, edukacja i wychowanie, rozwój przedsiębiorczości, dziedzictwo kulturowe, rozwój i wsparcie trzeciego sektora, rozwój i wsparcie samorządu lokalnego, rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów,
  • rozwijania współpracy międzynarodowej w regionie,
  • kształtowania nowych liderów rozwoju demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Źródło: http://programrita.org

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: