BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

17 Lipiec 2012

Konkurs: „Jaka, według Ciebie, powinna być biblioteka dla niewidomych?”

Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych ogłasza konkurs dla dorosłych „Jaka, według Ciebie, powinna być biblioteka dla niewidomych?”. W konkursie mogą brać udział tylko osoby z niepełnosprawnością wzrokową.

Konkurs polega na złożeniu pracy pisemnej na wyżej wymieniony temat. Forma literacka pracy jest dowolna. Biblioteka przyjmuje prace w wersji elektronicznej i na papierze (czarny druk lub brajl).

Prace należy wysyłać pod adres:
Biblioteka Centralna PZN
ul. Konwiktorska 7
00-216 Warszawa
lub email: biblioteka@bcpzn.pl  z dopiskiem: Konkurs BC PZN 2012

Zgłoszenia należy przesyłać do  30.09.2012 r.  (w przypadku listów decyduje data stempla pocztowego).

Prace oceni powołane przez Dyrektora BC jury. Za najlepsze prace przewidziano nagrody pieniężne.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 15.10.2012 r. w trakcie konferencji Biblioteki Centralnej PZN.

Więcej informacji na stronie Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: