BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

25 Listopad 2016

Konkurs Lady D. im. Krystyny Bochenek

Rusza druga edycja wojewódzkiego Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek, którego celem jest uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet działających w różnych obszarach życia społecznego oraz promowanie ich postaw.

Konkurs organizowany jest od roku 2002 przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Parlamentarną Grupę Kobiet. Skrót „Lady D.” pochodzi od angielskiego wyrażenia Lady Disabled – Dama Niepełnosprawna. Organizatorami tegorocznej edycji w województwie lubelskim są Kornelia Wróblewska i  Joanna Mucha – Posłanki na Sejm RP.

Plakat

Pragniemy zachęcić do zgłaszania kandydatur kobiet, które według Państwa należy uhonorować i docenić za dotychczasowe osiągnięcia i zmagania się z przeciwnościami losu. Kandydatury można zgłaszać w pięciu kategoriach:

DOBRY START – kategoria dla dziewcząt i kobiet w wieku od lat 16 do 26 działających w różnych obszarach życia społecznego;

KULTURA I SZTUKA – kategoria dla kobiet działających w obszarze kultury i sztuki;

SPORT – kategoria dla dziewcząt i kobiet w wieku od lat 16 działających w obszarze sportu;

ŻYCIE SPOŁECZNE – kategoria dla kobiet działających w organizacjach i instytucjach na rzecz osób niepełnosprawnych lub na rzecz innych osób albo przedsięwzięć społecznie użytecznych;

ŻYCIE ZAWODOWE – kategoria dla kobiet pracujących zawodowo na rzecz osób niepełnosprawnych lub na rzecz innych osób, albo przedsięwzięć społecznie użytecznych.

Zgłoszenia należy składać do dnia 5 grudnia 2016 r. w zamkniętych kopertach z napisem „KONKURS LADY D. im. KRYSTYNY BOCHENEK – nie otwierać” lub wysłać pocztą na adres:

– Biuro Poselskie Joanny Muchy, ul Królewska 2, 20-109 Lublin,
lub
– Biuro Poselskie Kornelii Wróblewskiej, ul. Ormiańska 6a, 22-400 Zamość,

Do konkursu nie mogą być ponownie zgłoszone Panie, które zostały laureatkami konkursu Lady D. w poprzednich latach. Wszelkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia kandydatki wraz z regulaminem konkursu znajdą Państwo do pobrania na stronach: joannamucha.pl lub wroblewska.org

REGULAMIN Lady D

Załącznik nr 1 LadyD.

Załącznik nr 2 Zgoda

Z każdej kategorii wybierana jest jedna laureatka, która przechodzi do kolejnego etapu konkursu na szczeblu krajowym. Laureatki konkursu wybierane są przez kapitułę, w skład której wejdą posłowie, przedstawiciele organizacji pozarządowych skupionych wokół osób niepełnosprawnych, jak również przedstawiciele samorządów.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!

Joanna Mucha
Kornelia Wróblewska

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: