BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

9 lipiec 2015

Konkurs Lady D

Od XII lat Parlamentarna Grupa Kobiet jest organizatorem Konkursu Lady D (Lady Disabled) im. Krystyny Bochenek, który jest organizowany z inicjatywy obecnego Europosła Marka Plury oraz śp. Krystyny Bochenek.

Ideą przedsięwzięcia jest wyróżnienie wyjątkowych, aktywnych kobiet, które mimo niepełnosprawności wykorzystują cały swój potencjał, aby być aktywnymi przedstawicielami naszego społeczeństwa. Konkurs promuje kobiety, które odnoszą sukcesy w pracy społecznej, na niwie artystycznej oraz w dziedzinie sportu. Niejednokrotnie są to osoby wnoszące istotny wkład w różne dziedziny naszego życia. Komitet organizacyjny etapu regionalnego na Lubelszczyźnie tworzą: Lubelski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Muzeum Lubelskie w Lublinie i Fundacja Teatroterapia Lubelska.
Zapraszamy do zgłoszenia kandydatek do udziału w konkursie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2015 r.  W załączeniu regulamin i formularz zgłoszeniowy

Regulamin Konkursu Lady D

Formularz Zgłoszeniowy Kandydatki do Konkursu Lady D

Zgoda Kandydatki do udziału w Konkursie Lady D

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Oddział Lubelski
ul. Kunickiego 59
20-422 Lublin
tel.81 466 76 00

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: