BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 Lipiec 2012

Konkurs na projekt motywu o tematyce niepełnosprawność

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji ogłosiła ciekawy konkurs na projekt  motywu o tematyce niepełnosprawność. Zachęcamy do wzięcia w nim udziału.

Celem konkursu jest zaproszenie osób młodych – uczniów gimnazjów i liceów – do takiego pokazania niepełnosprawności i kwestii z nią związanych, które zachęci oglądających do:
zauważenia samego zjawiska,
zastanowienia nad własną postawą wobec osób niepełnosprawnych,
traktowania osób niepełnosprawnych z życzliwością i naturalnością.

Prace konkursowe mogą koncentrować się na jednym, dwóch lub – łącznie – wszystkich powyższych wątkach tematycznych. Artystyczny język przedstawienia i dobrane środki estetyczne powinny służyć skutecznemu przekazaniu informacji i być zrozumiałe dla współczesnego, zwłaszcza młodego odbiorcy.

1. Uczestnicy
W konkursie mogą brać udział osoby od 12 do 18 roku życia.

2.  Zastosowanie zaprojektowanych motywów:
T-shirt
wygaszacz/tapetę na komórkę lub komputer
naklejka na samochód animacja do Internetu

3. Forma projektów:
– rysunki wektorowe zapisane w programie CorelDraw wersja 12 (lub13) bądź w Adobe Ilustrator: .cdr; .ai; .eps
– rysunki odręczne – skan w wersji .jpg nie mniejsze niż 1240px/1754 px (kolor RGB, format A4, 150dpi)
– rysunki wykonane na komputerze – zapisane w formacie .jpg 1240px/1754 px

4. Szkoła lub placówka może zgłosić do konkursu maksymalnie 10 osób.

5. Projekty nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi nigdzie wcześniej niepublikowanymi.

6. Projekty powinny być nagrane na płytę CD i przesłane na adres Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.
Płyta oraz projekt na niej zapisany powinny być opisane wg wzoru:
a. imię i nazwisko, wiek uczestnika, nazwa i adres szkoły, adres poczty elektronicznej autora pracy
b. imię i nazwisko nauczyciela, adres szkoły, numer telefonu, adres poczty elektronicznej szkoły.

Do przesyłki należy dołączyć listę zbiorczą autorów prac opatrzoną pieczęcią szkoły (placówki) i podpisem dyrektora. Płyty CD z projektami należy przesłać w terminie do 30.09.2012 (liczy się data stempla pocztowego).

Prace należy nadsyłać drogą pocztową na adres:
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa z dopiskiem „Konkurs/Akcja Mural”

Więcej informacji i regulamin konkursu  na stronie Fundacji

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: