BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 sierpień 2015

Konkurs na stworzenie logo

Europejski konkurs pomysłów na stworzenie logo projektu PATHWAYS. Nagrodą jest podróż do Madrytu w marcu 2016!!

Ostateczny termin nadsyłania projektów to 15 października 2015 r.

PATHWAYS to trwający trzy lata projekt mający na celu rozwój innowacyjnego podejścia do promowania integracji i reintegracji zawodowej osób z chorobami przewlekłymi jak również poprawę poziomu ich zdolności do znalezienia pracy. Bezrobocie, absencja, obniżona produktywność oraz stygmatyzacja w miejscu pracy są celem naszego europejskiego badania.

Dla celów stworzenia projektu logo PATHWAYS*, 12 partnerów z 10 państw europejskich Konsorcjum, zdecydowało się ZORGANIZOWAĆ Europejski Konkurs pomysłów stworzenia projektu logo, który angażuje europejskie organizacje świeckie, podopiecznych organizacji pozarządowych oraz grupy zwolenników, które na pierwszej linii działają nie tylko na rzecz praw osób przewlekle chorych, lecz także na rzecz wszystkich ludzi.

Zwycięzca otrzyma darmowy bilet lotniczy do Madrytu w marcu 2016 r. gdzie podczas oficjalnej ceremonii zostanie uhonorowany przez Konsorcjum Pathways i oficjalnych przedstawicieli UE!

Udział jest bezpłatny i nieograniczony dla wszystkich bez jakichkolwiek obostrzeń. Prosimy o zapoznanie się z załączoną ulotką zawierającą szczegóły programu PATHWAYS oraz z wytycznymi uczestnictwa.

Leaflet PATHWAYS

Leaflet PATHWAYS – ULOTKA – tłumaczenie

Ulotka - zdjęcie strona 1 Leaflet PATHWAYS_def_Page_2

PATHWAYS LOGO CONTEST

PATHWAYS LOGO CONTEST – PREZENTACJA – tłumaczenie

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod adresem: pathways@istituto-besta.it

Matilde Leonardi
Koordynator projektu PATHWAYS
email: pathways@istituto-besta.it

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: