BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10 kwiecień 2015

Konkurs o Medal Prezydenta Miasta Lublin – aktywizacja osób niepełnosprawnych

Ruszyła X. edycja Konkursu o Medal Prezydenta Miasta Lublin dla osób oraz instytucji i organizacji wyróżniających się osiągnięciami lub realizowanymi przedsięwzięciami na rzecz aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych na terenie miasta Lublin. Zgłoszenia wysyłać można do 22 kwietnia.

Kandydatów można zgłaszać w trzech kategoriach:

Kategoria I – wybitne osiągnięcia zawodowe, twórcze, sportowe osób niepełnosprawnych;
Kategoria II – realizacja przez osoby fizyczne przedsięwzięć na rzecz aktywizacji i integracji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina;
Kategoria III – zaangażowanie instytucji/organizacji w działalność na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji osób niepełnosprawnych.

Czas na wysłanie zgłoszenia mija 22 kwietnia 2015 r. Zgłoszenia należy wysyłać pocztą na adres: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Stanisława Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin lub dostarczyć osobiście do siedziby Biura (sekretariat, pok. 110, w godz. 7:30-15:30).

Regulamin X. edycji Konkursu

 

Żródło: Samorząd Miasta Lublin

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: