BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

26 Kwiecień 2014

Konkurs o Medal Prezydenta Miasta Lublin

Prezydent Miasta Lublin zaprasza do udziału w Konkursie o Medal Prezydenta Miasta Lublin dla osób oraz instytucji/organizacji wyróżniających się osiągnięciami lub realizowanymi przedsięwzięciami na rzecz aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych na terenie miasta Lublin.Medal przyznawany będzie w trzech kategoriach:

  • kategoria I – dla osób niepełnosprawnych za wybitne osiągnięcia zawodowe, twórcze, sportowe itp.;
  • kategoria II – dla osób realizujących przedsięwzięcia na rzecz aktywizacji i integracji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina;
  • kategoria III – dla instytucji/organizacji zaangażowanych w działalność na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 8 maja drogą pocztową na adres: Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Stanisława Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin lub osobiście do siedziby Biura (sekretariat, pok. 110, w godz. 7:30-15:30)

W załączeniu:

– Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia Konkursu o Medal Prezydenta Miasta Lublin – edycja IX dla osób oraz instytucji/organizacji wyróżniających się osiągnięciami lub realizowanymi przedsięwzięciami na rzecz aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych na terenie miasta Lublin
-Regulamin przyznawania medali i wyróżnień specjalnych w Konkursie

 

Informacja pochodzi ze strony Samorządu Miasta Lublin.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: