BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

24 Wrzesień 2014

Konkurs o Nagrody Prezydenta Miasta Lublin dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

Przypominamy, że do 29 września 2014  r.  trwa nabór zgłoszeń w konkursie o Nagrody Prezydenta Miasta Lublin dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych za najlepszą lubelską inicjatywę oraz całokształt działań na rzecz Miasta Lublin i jego mieszkańców!

Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach:

 – za najlepszą inicjatywę realizowaną w roku ubiegłym

– za całokształt działań na rzecz Miasta Lublin i jego mieszkańców.

 

Poza symboliczną wartością będą one miały także charakter materialny.

W tym roku nagrody wyniosą 5 000 zł dla organizacji.

 

 Poza dwoma głównymi nagrodami Kapituła Nagród wręczy wyróżnienia w następujących kategoriach:

1) edukacja – inicjatywy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych które rozwijają umiejętności, wiedzę oraz zainteresowania mieszkańców Lublina;

2) kultura – inicjatywy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych aktywizujące mieszkańców do czynnego uczestnictwa w kulturze, działania animujące i edukacyjne, które wzmacniają znaczenie kultury w codziennym życiu mieszkańców Lublina;

3) integracja społeczna – inicjatywy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych które nastawione są na wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;

4) społeczeństwo obywatelskie i prawa człowieka – inicjatywy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych które promują aktywność obywatelską, wspierają kształtowanie demokratycznego społeczeństwa, odnoszą się do praw człowieka, upowszechniają postawy tolerancji wobec różnorodności i przeciwdziałają dyskryminacji;

5) społeczność lokalna – inicjatywy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych za inicjatywy, które sprzyjają rozwojowi środowisk lokalnych oraz integracji mieszkańców w poszczególnych dzielnicach miasta Lublin i są inicjowane i realizowane przez grupy nieformalne.

6) sport i rekreacja – inicjatywy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych zachęcające mieszkańców Lublina do zdrowego i aktywnego spędzania czasu.

 

Doceniając aktywność mieszkańców Lublina, działających w postaci grup nieformalnych, praca ich może zostać także wyróżniona w sześciu powyższych kategoriach.

 

Aby zgłosić organizację pozarządową do nagród i wyróżnień, bądź grupę nieformalną do wyróżnień, należy wypełnić karty zgłoszeniowe dostępne od 8 września na stronie www.ngo.lublin.eu.

 

Zgłoszenia można dokonać w formie elektronicznej, wypełniając kartę on-line, jak i papierowej, składając zgłoszenie w BOM-ie bądź przesyłając pocztą.

 

Zgłoszenia do 29 września.

 

Zgłosić organizację i grupę nieformalną może każda osoba fizyczna i prawna.

 

Wszystkie dodatkowe informacje są dostępne na stronie www.ngo.lublin.eu oraz pod numerem
telefonu 81 466 19 54.

 

Aleksandra Iwańska

Referat ds. wsp. z organizacjami pozarządowymi
i partycypacji społecznej
Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin
Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin
tel.: 81 466 19 54
fax: 81 466 20 01

 

 

 

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: