BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

13 Wrzesień 2013

Konkurs „Otwarta Cyberprzestrzeń”

Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni ogłasza rozpoczęcie konkursu Otwarta Cyberprzestrzeń 2013.

Jest to cykliczny konkurs mający na celu nagradzanie działań na rzecz włączenia cyfrowego grup marginalizowanych, a szczególnie osób z niepełnosprawnością i przeciwdziałających wykluczeniu tych osób.

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 5.4.2..

Nagrody będą przyznawane w 5 kategoriach:
Nagroda za szczególny wkład w dostępność Internetu
a. Nagroda za szczególny wkład w dostępność mediów i multimediów
b. Nagroda za szczególny wkład w dostępność sprzętu i oprogramowania
c. Nagroda za szczególny wkład w dostępność usług elektronicznych
d. Nagroda specjalna za całokształt działań na rzecz dostępności i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

Każda osoba lub podmiot może nominować kandydata do nagrody w każdej z kategorii korzystając ze specjalnego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.fdc.org.pl

Termin zgłaszania kandydatów upływa 6 października br. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną po 20 października na stronie FDC, www.fdc.org.pl. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora i zaproszeni na uroczystą Galę wręczenia nagród, która odbędzie się w Karpaczu w dniach 14- 15 listopada 2013.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW