BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

18 Listopad 2016

Konkurs plastyczny „Chodź namaluj swój świat”

Zapraszamy osoby niepełnosprawne będące mieszkańcami Lublina do udziału w konkursie plastycznym pt. „ Chodź namaluj swój świat”. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas IV Edycji Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych w dniu 01 grudnia 2016r. godz. 10.00-14.30.
Zapewniamy atrakcyjne nagrody; dla zwycięzcy konkursu : reportaż – sylwetka zwycięzcy konkursu, nagrody rzeczowe. Organizator przewidział wiele atrakcji, między innymi: konferencje o tematyce malarstwa w życiu osób niepełnosprawnych, warsztaty plastyczne, warsztaty z robienia baniek mydlanych, fotobudkę.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie konkursu.

REGULAMIN KONKURSU ,, Chodź, namaluj swój świat”

1.Organizator:
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Wsparcia „ IUVO”
2.Cele konkursu:
1)Promowanie twórczości osób niepełnosprawnych.
2)Integracja środowisk.
Wyniki Konkursy zostaną ogłoszone podczas Lubelskich Targów Aktywności Osób
Niepełnosprawnych w dniu 01.12.2016r. – Targi Lublin S.A., ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin
3.Zasady uczestnictwa:
Konkurs jest skierowany do osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Miasta Lublin.
4.Temat konkursu.
Tematem jest wykonanie pracy plastycznej interpretującej kolorystycznie najbliższe otoczenie, marzenia,
sprawy niewielkie naszej codzienności i ważne, które cieszą. Prace mogą dotyczyć spraw
bliskich sercu Twórcy.
5.Technika
Format A2 i A3, rysunek, grafika, malarstwo, rysunek, collage, techniki własne.
Uwaga:
1)Prace nie mogą być zwinięte w rulony.
2)Kompozycje muszą być płaskie.
3)Zgłoszone mogą być prace indywidualne i zbiorowe, bez ograniczeń wiekowych, po jednej pracy od autora lub grupy.
6.Prace oceniane będą przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora.
W komisji będą przedstawiciele Prezydenta Miasta Lublina oraz artyści plastycy. Komisja będzie składała się z od 4 do 6 osób. Przewiduje się wybór 3 najlepszych prac oraz 5 wyróżnień. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.
7. Opis pracy: imię, nazwisko, wiek autora, adres placówki, kontakt telefoniczny nauczyciel, instruktor, pod którego kierunkiem powstała praca.
8. Ważne terminy:
Prace składamy do dnia 28 listopada 2016r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
w Lublinie, ul. Zemborzycka 88-92, Lublin 20-445.
9. Nagrody
Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody dla laureatów konkursu. Główne nagrody to reportaż – przedstawienie sylwetki twórcy w magazynie kulturalnym „LAJF”. Nagrody rzeczowe, dyplomy, wyróżnienia.
10. Kontakt:
Małgorzata Szestopałko: Tel. 501 069 299
adres mailowy : stowarzyszenie.iuvo @gmail.com
11. Uwagi końcowe :
1) Wszystkie prace przewidziane są do zwrotu uczestnikom konkursu, można je będzie odebrać tuż
po zakończeniu konkursu tj. 01. 12.2016 r.
2) Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i reprodukowania prac bez wypłacania honorariów
autorskich.
3) Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem nieodpłatnego prawa do wykorzystywania prac w
promocji konkursu.

Do pobrania:

Zaproszenie

Regulamin

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: