BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

26 Wrzesień 2012

Konkurs Plastyczny pt: „Cztery pory roku – bukiet”

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Słoneczko” w Lublinie organizuje konkurs plastyczny „Cztery pory roku – bukiet”. Skierowany jest on do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów kształcenia specjalnego oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących uczniów niepełnosprawnych, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz  osób niepełnosprawnych.

Prace należy składać do końca października  2012r. na adres Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Rzeckiego 10, 20-637 Lublin z dopiskiem „Konkurs Słoneczko”.
Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Słoneczko”

REGULAMIN KONKURSU

  • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych kształcenia specjalnego oraz szkół ponadgimnazjalnych kształcących uczniów niepełnosprawnych, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz  osób niepełnosprawnych.
  • Każdy instruktor może przesłać dowolną ilość prac
  • Format prac A-3 oprawiony w ramki
  • Technika plastyczna – dowolna, materiały trwałe
  • Każda praca na odwrocie powinna być opatrzona metryczką (imię i nazwisko autora pracy, klasa, nazwa placówki oraz imię i nazwisko instruktora plastycznego oraz zgodę rodziców /opiekunów na przetwarzanie danych dziecka i wyeksponowanie jego pracy
  • Prace przechodzą na własność Organizatora Konkursu.
  • Laureaci otrzymują nagrody i dyplomy, a instruktorzy plastyczni – podziękowania za przygotowanie dzieci do Konkursu
  • Z wybranych prac powstanie kalendarz na rok 2012/2013 – wydruk dofinansowany przez Fundację Wspólna Droga z projektu „Przez sztukę do samodzielności”

Konkurs będzie realizowany w ramach projektu „Przez sztukę do samodzielności” dofinansowanego  przez Fundację Wspólna Droga.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: