BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

28 Styczeń 2013

Konkurs poezji osób niepełnosprawnych

„Republika Marzeń” Fundacji Anny Dymnej ogłasza II Ogólnopolski Konkurs Poezji Osób Niepełnosprawnych „Słowa, dobrze, że jesteście”.

W konkursie mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne powyżej 16. roku życia, które piszą wiersze. Mogą to być osoby piszące rękami, ustami, stopami, a nawet powiekami (za pomocą specjalnych programów komputerowych). W tym roku przewidziane są dwie kategorie: osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z pozostałymi niepełnosprawnościami. Laureatom konkursu w obydwu kategoriach zostaną przyznane nagrody pieniężne:
I miejsce – 5 tys. zł,
II miejsce – 3 tys. zł,
III miejsce – 2 tys. zł.

Nadesłane wiersze oceni jury w składzie: Anna Dymna, Janka Graban, Józef Baran, Leszek Aleksander Moczulski i Adam Ziemianin. W celu zachowania anonimowości autorów podczas oceniania prac, uczestnikowi w momencie rejestracji zostanie przypisany unikalny kod, którym oznaczone będą jego utwory. Każdy uczestnik konkursu, jest zobowiązany do przesłania 5 utworów poetyckich.

Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji uczestnika stanowią:
– wypełniona i podpisana własnoręcznie (lub przez pełnomocnika) KARTA ZGŁOSZENIOWA;
– zaparafowane na każdej stronie, a na ostatniej czytelnie podpisane OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA;
5 utworów poetyckich (długość jednego utworu nie może przekraczać dwóch stron standardowego maszynopisu);
– kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.
– Aby pobrać dokumenty rejestracyjne kliknij TUTAJ

Wiersze oraz wymagane dokumenty, w tym m.in. kopię orzeczenia o niepełnosprawności należy przesłać nie później niż do do 25 marca 2013 r. pocztą elektroniczną na adres: biuro@republikamarzen.org z dopiskiem „Konkurs poezji”, lub pocztą tradycyjną na adres:

Spółdzielnia Socjalna „Republika Marzeń” Fundacji Anny Dymnej
ul. Prof. Stefana Myczkowskiego 4,
30-198 Kraków
z dopiskiem „Konkurs poezji”

Ogłoszenie wyników nastąp 17 maja. Wręczenie nagród odbędzie się 8 czerwca, podczas 9. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty w Krakowie.

Pragniemy dotrzeć z informacją o konkursie do jak najszerszego grona potencjalnych uczestników. Dlatego zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o rozpowszechnienie niniejszej informacji. Z góry serdecznie dziękujemy.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (12) 415 10 33, 661 22 33 16.

Pytania można także kierować pisemnie na adres email: biuro@republikamarzen.org lub paulinawalotek@republikamarzen.org.

Więcej szczegółów dotyczących konkursu znajdą Państwo na www.republikamarzen.org.

Paulina Walotek
Republika Marzeń
Fundacji Anny Dymnej
Spółdzielnia Socjalna

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: